Sådan fungerer en Kassekredit

Kassekreditten er direkte sammenkoblet med din Privatkonto. Når saldoen på kontoen kommer under nul, udnytter du helt automatisk Kassekreditten. Du betaler kun rente af den del af kreditten, du udnytter.

Renten på Kassekreditten er variabel.

Tal med os om Kassekredit

Kontakt os for et møde eller klik her, hvis du ønsker at blive kontaktet.

Fakta om Kassekredit

Beskrivelse

Kassekredit tilbydes kun til kunder, som har lønkonto og andelsbolig/ejerboligfinansiering hos Swedbank + dansk folkeregisteradresse. Maksimum på kassekreditten er op til 100.000 kr.

Rentevilkår

Renten på Kassekreditten er variabel og følger bankens til enhver tid gældende priser og satser. Rente tilskrives kvartalsvis den 30. marts, 30. juni, 30. september og 30. december. Renteberegningsmetode er 365 dage.

Rentesats og gebyr

Se de aktuelle priser her.

Sikkerhedsstillelse

Kassekredit er som udgangspunkt uden sikkerhed.

Indfrielsesvilkår

Lån kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Godkendelse

Bevilling af lån sker efter bankens sædvanlige kreditvurdering.