Forsøg først at løse problemet med forretningen

Inden du kontakter os, skal du altid selv søge at løse problemet med den forretning, du har handlet med. Dette gælder også, hvis forretningen er gået konkurs.
Det er en fordel, at du kan dokumentere din kontakt til forretningen, hvorfor vi anbefaler, at du kontakter dem på e-mail og gemmer al korrespondance.

Kan problemet ikke løses direkte, bedes du henvende dig til Swedbank på telefon +45 8897 9000 snarest muligt, og så vidt muligt senest 14 dage efter du er blevet opmærksom på, at du kan have et krav på tilbageførsel af en betaling.

Det er vigtigt, at du har dokumentation for dit krav. Selvom du ikke har krav på en tilbageførsel af en betaling via Swedbank, kan du stadig have et krav mod forretningen, og du vil i den situation have mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet.

I tilfælde af misbrug

Hvis du har indsigelser i forhold til posteringer på din konto og mener, der er tale om et misbrug, skal du straks rette henvendelse til Swedbank på telefon 8897 9000. Uden for åbningstid kan du kontakte Nets Kortservice på telefon 4489 2929.

Selvrisikoen for Dankort og VISA/Dankort hvor den personlige pinkode er anvendt er 1.100 kr. i alle misbrugstilfælde. Du kan dog risikere at skulle betale 8.000 kr. i selvrisiko, hvis du ikke har sørget for at få spærret dit kort efter du er blevet opmærksom på, at kortet er væk m.v.

Vær opmærksom på, at du har pligt til løbende at følge forbruget på dine konti. Det indebærer også, at du normalt bør opdage evt. misbrug på din konto hurtigt og reagere på det. Du kan finde mere information om indsigelser her.

Spær straks dit kort hvis

  • Du har mistet dit kort
  • Du har mistanke om, at andre bruger dit kortnummer
  • Du har mistanke om, at din pinkode er blevet afluret