Procenten i denne linje er den procentuelle afvigelse på det afregnede beløb set i forhold til ECB-kursen (Europæiske Central Bank).

ECB-kursen er en referencekurs, der offentliggøres ca. kl. 16.00 CET. Kursen er udelukkende til orientering, og kan ikke benyttes til afregning af valutaer.

Årsagen til tilføjelsen af den nye linje i dine posteringsdetaljer  er en ny EU-forordning, der sigter mod at gøre det lettere for dig, som kunde, at sammenligne valutavekslingsgebyrer ved kortbetaling eller kontanthævning i et EØS land.

Omregningskurs ved brug af kortet i udland:
Nedenstående valutakursgebyr er det procentuelle tillæg der svarer til vores tillæg i forhold til ECB’s reference kurs (”Mark up mod ECB-valutakurs”)  

Forud for et køb / hævning oplyses du om at :

For europæiske valutaer: Valutakurstillægget er 1,0 %
For øvrige valutaer: Valutakurstillægget er 1,5 %


Efter et køb / kontanthævning:
Når du foretager en kontanthævning eller et køb i anden valuta end DKK, både fysisk og ved nethandel,  vil du på din posteringsoversigt i netbanken kunne se oplysningen ”mark-up mod ECB- kurs” efterfulgt af en procentafvigelse. 

Og fra midten af april 2021 vil du også  modtage en notifikation med vekselkursen og gebyret. De næste 30 dage modtager du ikke yderligere notifikationer ved køb i samme valuta men hvis du foretager et køb efter de 30 dage, vil du modtage en ny notifikation der igen holder 30 dage.