For de fleste lande, anbefaler vi, at du sender i landets valuta - hvis det er en af valutaerne, som du har i din netbank - eller i EUR eller USD. Det er muligt at sende danske kroner til nogle lande, men vi anbefaler det ikke, da det kan betyde, at betalingen tager længere tid, og ofte bliver vekslet til en dårligere kurs i udlandet.

Ved betalingstransaktioner med valutaomveksling omfattet af Lov om Betalingstjenster fastsættes kursen, hvis ikke andet er aftalt, med udgangspunkt i noteringskurserne leveret af Thomson Reuters for den pågældende valuta med et af Swedbank fastsat tillæg eller fradrag, der afhænger af valuta og transaktionstype, og oplyses på anmodning.
Noteringskurserne finder du i din Internetbank under: Valuta i menuen i venstre side.

Normalbetaling

En normalbetaling anvendes ved overførsel til konti indenfor Swedbank koncernen samt til banker i den øvrige verden.

Overførsler indenfor Swedbank, i SEK, EUR, USD og DKK indsættes på modtagers konto samme dag, såfremt overførslen registreres inden kl. 15:30. Overførsler i andre valutaer, skal registreres inden kl. 15.00.

Det er vigtigt, at du altid angiver korrekt og tydelig information både om modtagers bank og modtagende kunde med oplysninger om IBAN nummer/modtagers kontonummer og BIC kode. Vær opmærksom på, at der opkræves et ekstra gebyr for manuel håndtering, hvis der er fejl eller manglende information i dine betalingsinstruktioner. Du kan se vores prisliste her.

Varighed for overførslen afhænger af, hvilken valuta samt hvilken bank og land pengene overføres til. Når du har sendt / modtaget en betaling til / fra udlandet, sender banken en advisering med oplysning om beløb, vekselkurs, udbetalingsdag, afsender etc. til din e-boks.

Overfør din løn i SEK til Swedbank og kend kursen på forhånd

Du kan på forhånd nemt regne ud, hvilken kurs du får, når du overfører din løn til din egen konto i Sverige. Hvis du overfører pengene i SEK, får du salgskursen for SEK.
Vores valutakurser bliver leveret af Thomson Reuters, og du kan finde dem i din Internetbank under ”valuta” i menuen i venstre side (se salgskursen på SEK).

Betalinger større end modværdien af DKK 100.000 afregnes til markedskurs.

Læs mere om overførsler i SEK.

Ekspresbetaling

Hvis du ønsker, at pengene når hurtigere frem til modtageren, har du mulighed for at vælge en ekspresbetaling. Denne type betaling vil typisk tage 0-1 dag, afhængig af valutasort.

Ekspresbetaling anvendes ved overførsler til konti udenfor Swedbank og koster 300,00 kr. i gebyr.