Vi er en digital bank med fysiske afdelinger, som tilbyder tjenester og rådgivning baseret på vores kunders behov. Vores mål er at gøre det muligt for mennesker og virksomheder at skabe en bedre fremtid, som understøtter vores vision om et økonomisk sundt og bæredygtigt samfund uden at gå på kompromis med omkostningseffektivitet og forsvarlig risikostyring. Vores store fokus på bæredygtighed og samfundet præger vores strategi og alt, hvad vi foretager os i Swedbank.

Som en ledende bank er vi en betydningsfuld del af det finansielle kredsløb, og vi spiller en vigtig rolle i de lokalsamfund vi opererer i. Ved at tage hensyn til miljørelaterede og sociale risici i vores virksomhed bidrager vi til mere bæredygtige virksomheder og samfund. Vores strategi bygger på at integrere bæredygtighed i vores kerneprocesser, i udlåns – og investeringsbeslutninger, i vores indkøb og vores betalingsflow.

Vores stærke sociale engagement er en del af vores arv, som har rødder i de svenske sparbanker. Vi fokuserer på at investere i uddannelsesmæssige, iværksætter- og innovationsinitiativer.