Prisen for kortindløsning er sammensat af:

  • Etableringsgebyr (vi tager 0 kr.)
  • Månedligt gebyr (vi tager 0 kr.)
  • Fast gebyr pr. transaktion (vi tager 0 kr.)
  • Serviceafgifter (procentdel af købesummen)
  • Minimumsgebyr (50 kr. pr. måned)
  • Afregningsdage (altid 2 bankdage uden at det koster noget ekstra)

Etableringsgebyr, månedligt gebyr og fast transaktionsgebyr

Vores priser for det her er nul, nul og nul.

Serviceafgifter

Serviceafgiften beregnes af kortomsætningen afhængig af korttypen og  er angivet ud fra de overordnede korttyper: kreditkort og debetkort, om kortudstederen er dansk eller udenlandsk, og hvorvidt kortet er et firmakort eller et almindeligt privat kort. 

Serviceafgiften indeholder den interbankafgift (interchange fee), som Swedbank Card Services er forpligtet til at betale til kortudstederen. Denne afgift er den væsentligste omkostning for Swedbank Card Services, og den er derfor afgørende for niveauet af serviceafgiften på de enkelte korttyper. Her finder du vores standardpris

Minimumsgebyr

Dette beløb vil udelukkende blive faktureret hvis der på en måned ikke har været nok transaktioner til at der kan faktureres serviceafgift for over DKK 50,-.

Factoringafgift

Factoringafgiften er en afgift, der betales af forretningen for at opnå en hurtigere afregning af kortomsætningen.  I Swedbank har vi ikke nogen factoringafgift.

Afregningsdage

Afregningsdage er det antal bankdage, der går, fra den autoriserede korttransaktion er modtaget hos Swedbank Card Services, til korttransaktionen er afregnet og til rådighed for forretningens bank.

Swedbank Card Services har grundlæggende den holdning, at forretningens likviditet arbejder bedst hos forretningen. Vi afregner derfor likviditeten i samme frekvens, som Swedbank Card Services selv får afregning fra kortorganisationerne. Det betyder, at Swedbank Card Services afregner likviditeten fra kortomsætningen til forretningen efter kun 2 bankdage.

Maksimale serviceafgifter

I henhold til bekendtgørelsen om gebyrer ved brug af betalingsinstrumenter i den fysiske handel, (§ 3, stk. 2, nr. 1411 af 28. december 2011), er Swedbank Card Services forpligtet til at offentliggøre de maksimale serviceafgifter pr. korttype.

Der er som udgangspunkt ingen kunder, der betaler den maksimale serviceafgift på alle korttyper. Swedbank Card Services fastsætter derimod serviceafgifterne baseret på en individuel vurdering. Blandt andet på baggrund af den enkelte forretnings kortomsætning og sammensætning af transaktioner.

De listede serviceafgifter er dermed ikke et udtryk for standardpriser, og de giver ikke et fyldestgørende billede af, hvad en gennemsnitlig forretning betaler i serviceafgifter hos Swedbank Card Services. Prislisten har alene til formål at opfylde lovens krav om offentliggørelse af de maksimale serviceafgifter.

Du kan læse om de maksimale serviceafgifter pr. korttype her