Kort om Billån

Vi tilbyder kun billån til helkunder. Kontakt din rådgiver via Internetbanken for mere information.

Låntype: Billån

Belåningsgrad: Op til 90% af bilens købspris

Løbetid: Maksimalt 7 år beregnet fra bilens første registreringsdato. Ved ældre modeller reduceres løbetiden i forhold til bilens alder

Rente: Variabel. Se de aktuelle priser her

Betaling: Hver den 1. i måneden via Betalingsservice

Sikkerhed: Ejerpantebrev (Bil) + panthaverdeklaration type F

Udbetaling: Låneprovenu udbetales altid til forhandlerens konto

Krav til bilen

Bilen skal være mærket A, B eller C i Færdselsstyrelsens energimærkningsordning. Alternativt en elbil. Bilen skal købes gennem en autoriseret forhandler og må ikke være mere end 6 år gammel.